อาปาเช่"สายเลือดไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" สายเลือดดี ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทนิ่งไม่ก้าวร้าว" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการลูกสุนัข


พ่อพันธุ์"อาปาเช่"ลูกไทยแลนด์แชมป์ฯ
ผลงาน"อาปาเช่+Th.Ch.สายน้ำ"
ผลงานของพ่อพันธุ์สายเลือดเยี่ยม"อาปาเช่" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมปฯ"Th.Ch.สายน้ำ" เกิด 15 ส.ค.64 สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

พ่อพันธุ์"อาปาเช่"สายเลือดไทยแลนด์แชมป์"Th.Ch.โตโน่" สายเลือดดี ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทนิ่งไม่ก้าวร้าว

061-6356000