กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

การชำระเงิน
กรุงเทพฯ

เลขบัญชี 470-7-04033-5

สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก


กรุงไทย

เลขบัญชี 981-4-94448-3

สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก


กสิกรไทย

เลขบัญชี 011-178442-6

สาขาพิษณุโลก


ไทยพาณิชย์

เลขบัญชี 404-0-84130-5

สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก